Montáž súpravy VAPE A-SZ17 na Jawu 350/639

Súprava VAPE A-SZ17

Ak sa zaujímate o súpravu zapaľovania VAPE, pravdepodobne patríte k „šťastlivcom”, ktorí majú na svojej motorke problém s dobíjaním alebo vás jednoducho nebaví nastavovanie pôvodného kladivkového zapaľovania.

Súprava VAPE A-SZ17 nahrádza nielen zapaľovaciu sústavu, ale aj zdrojovú sústavu (vrátane alternátora). Nová konštrukcia prináša dve veľké výhody:

 • Zdrojová sústava má dva samostatné okruhy, jeden pre zapaľovanie a druhý pre osvetlenie, trúbu a dobíjanie batérie. Táto nová konštrukcia eliminuje problém pôvodnej konštrukcie, pri ktorej motorka so slabšou batériou jednoducho nestíha na voľnobehu vyrábať dostatok energie pre všetky spotrebiče, čím slabne aj iskra na sviečkach a nastáva problém so zapaľovaním. A čo viac, pri novej konštrukcii dokonca batériu na naštartovanie vôbec nepotrebujete vďaka permanentným magnetom v alternátore.
 • Zapaľovacia sústava je bezkontaktná, teda nedochádza k žiadnemu mechanickému namáhaniu, ani opotrebovaniu súčasti zapaľovania. Z uvedeného vyplýva, že nastavenie zapaľovania netreba priebežne kontrolovať, pretože sa časom nemení.

Súčasti súpravy VAPE A-SZ17

Alternátor – produkuje elektrický prúd pre napájanie zapaľovania a ostatných elektrických spotrebičov, je tvorený nasledujúcimi súčasťami:

 • Nosič statoru – hliníkový odliatok, na ktorý sa uchytí stator.
 • Stator – nepohyblivá časť alternátora tvorená elektromagnetmi (cievkami).
 • Rotor – pohyblivá časť alternátora tvorená permanentnými magnetmi uchytená na kľukový hriadeľ. Na obvode má dva výstupky, na základe ktorých snímač posiela impulz na odpálenie iskry.

Regulátor – reguluje elektrické napätie z alternátoru tak, aby nedošlo k zničeniu elektrických spotrebičov alebo prebíjaniu batérie. Výška napätia totiž závisí na otáčkach alternátora, a tak je potrebné ho udržovať v rozumných medziach.

Zapaľovacie cievky s integrovaným elektrickým spínačom a držiak – vysokonapäťový transformátor s elektronicky riadeným spínačom. Produkuje iskru na zapálenie zmesi vo valcoch motora.

Snímač s držiakom – magnetoelektrická súčiastka, ktorá sníma polohu rotoru, na základe ktorej produkuje impulzy pre riadenie elektronického spínača zapaľovacích cievok.

Príslušenstvo – spojovací materiál nutný pre montáž súpravy + schéma zapojenia A-SZ17.

Toľko o obsahu balenia súpravy VAPE A-SZ17. Okrem toho budete ešte potrebovať šrób na uchytenie statoru, pretože pôvodný šrób je pridlhý (alternátor VAPE je cca o 2 cm užší ako pôvodný alternátor). Budete teda potrebovať šrób s priemerom 6 mm a s dĺžkou 50 mm (bez hlavy) + veľkoplošnú podložku, ideálne s priemerom 2 cm.

Demontáž pôvodnej zdrojovej a zapaľovacej sústavy

Pred samotnou montážou súpravy VAPE musíte samozrejme demontovať všetky pôvodné súčasti, ktoré súprava nahrádza. Demontáž vám zaberie približne 1,5 hodiny, postupujte podľa nasledujúceho návodu.

Odmontujte páku zadnej brzdy, pravý kryt motora, sedadlo, nádrž, batériu a pravý kastlík, čím si vytvoríte dostačné pole pôsobnosti na prácu.

Demontujte alternátor:

 • odpojte všetky elektrické Faston konektory,
 • demontujte odtrhové ramienka,
 • povoľte štyri šróby upevňujúce stator (tri z nich použijete neskôr pri montáži nosiča nového statora),
 • vyšróbujte šrób z kľukového hriadeľa, čím uvoľníte vačku a rotor (sťahovák nebudete potrebovať, mal by sa dať stiahnuť rukou).

Odpojte vodič kontrolky neutrálu.

Demontujte všetku elektroniku z pravého kastlíka:

 • relé kontrolky dobíjania,
 • regler,
 • usmerňovač.

Demontujte obe indukčné cievky z rámu v mieste pod nádržou (jeden nosný šrób budeme neskôr potrebovať).

Nakoniec demontujte všetky prebytočné káble.

Komplikácie spojené s montážou súpravy VAPE A-SZ17

Pri montáži súpravy VAPE A-SZ17 som narazil na dve komplikácie, na ktoré musím upozorniť ešte skôr ako sa pustíte do samotnej montáže.

Dodaný šrób so zápustnou hlavou na uchytenie statora je pridlhý a je nutné ho skrátiť z pôvodných 30 mm na 17 mm (vrátane hlavy). Nie je to problém, ale podľa mňa zbytočná komplikácia.

Nosič statora nie je presný. A to už považujem za celkom závažný nedostatok, pretože po namontovaní rotora a jeho následnom pritiahnutí šŕobom v kľukovom hriadili som zistil, že s ním nie je možné otočiť. Kontakt statoru a rotoru vidieť aj na obrázku nižšie.

Neviem, či je táto komplikácia pravidlo alebo skôr len výnimka, preto doporučujem urobiť si pred montážou malý test. Namontujte holý nosič statora do kartra, následne namontujte a utiahnite rotor (postupovať môžete podľa návodu montáže nižšie). Takto namontovaný rotor sa musí dať otáčať bez toho, aby niekde zadieral. Ak niekde zadiera, bude nutné zbrúsiť časť materiálu z nosiča statoru.
 

Ak rotor nedokážete dať dole rukou, pomôžte si pomocou šŕobu, ktorý poslúži ako sťahovák.

Po odstránení týchto nedostatkov by vám už v bezproblémovej montáži nemalo stáť nič v ceste.

Montáž súpravy VAPE A-SZ17

Montáž súpravy VAPE A-SZ17 vám zaberie približne rovnako času ako demontáž pôvodnej sústavy, postupujte podľa návodu nižšie.

Namontujte stator na nosič:

 • prevlečte všetku kabeláž zo statora cez oko v nosiči,
 • stator prišróbujte k nosiču (pomocou troch šróbov z príslušenstva),
 • zo zadnej strany prišróbujte k nosiču dve očká s bielymi vodičmi, ktoré vedú zo statora (pomocou malého šróbu z príslušenstva).

Primontujte nosič so statorom k motoru:

 • na montáž použite tri pôvodné šróby + jeden so zápustnou hlavou z príslušenstva,
 • nosič statoru sa nasúva do karteru pomerne ťažko, ideálne je zasunúť ho pomocou rovnomerného uťahovania šróbov,
 • pri osadení nosiča veďte všetky vodiče vrchom k výrezu na zasunutie gumenej priechodky nasunutej na kabeláži,
 • tiež dávajte pozor, aby ste nezacvikli biele vodiče ukostrené zozadu nosiča.

Namontujte rotor na kľukový hriadeľ:

 • rotor natočte tak, aby kolík na kľukovom hriadeli zapadol do výrezu v rotore,
 • pri nasúvaní rotoru dávajte pozor, aby ste nepoškodili stator,
 • osadený rotor pritiahnite šróbom 50 x 6 mm s dostatočne veľkou podložkou.

Namontujte snímač na nosič statora:

 • k držiaku snímača prišróbujte snímač (pomocou šróbov s pérovými podložkami z príslušenstva),
 • tento celok prišróbujte k nosiču statora (pomocou šróbu s vejárovou podložkou z príslušenstva), skôr ako šrób zatiahnete, umiestnite snímač tak, aby medzera medzi ním a výstupkom na rotore bola 0,4 až 0,5 mm.
 • pomocou konektorov spojte žltý vodič vedúci zo snímača so žltým vodičom vedúcim zo statora.

Zapojte sivý vodič kontrolky neutrálu a ostatné vodiče prevlečte z motora do pravého kastlíku (dieru v kastlíku budete musieť o niečo zväčšiť, aby ste cez ňu prepchali konektory).

Primontujte regulátor na vhodné miesto do pravého kastlíku a zapojte z neho vychádzajúce vodiče:

 • pomocou konektorov spojte čierne vodiče, tieto vodiče privádzajú prúd vyrobený alternátorom do regulátora,
 • biely vodič s očkom pripojte na kostru, tento vodič slúži na ukostrenie alternátora a snímača,
 • červený a biely vodič ukončený konektorom slúžia na dobíjanie, pripojte ich teda na batériu, červený vodič na pól (+) a biely vodič na pól (–),
 • zeleno-červený vodič slúži na napájanie kontrolky dobíjania, spojte ho s modrým vodičom, ktorý bol pôvodne pripojený na relé kontrolky dobíjania, konkrétne na kontakte 87a.

Zbytok nezapojenej kabeláže veďte z pravého kastlíka po ráme až do miesta, kde boli namontované indukčné cievky.

Primontujte modul so zapaľovacími cievkami:

 • primontujte modul na držiak (pomocou šróbov s matkami z príslušenstva),
 • ďalej pripojte k modulu vysokonapäťové káble s fajkami,
 • hotový modul namontujte na rám motorky pomocou jedného z pôvodných šróbov,
 • fajky pripojte na sviečky,
 • trojicu vodičov (žltý, biely a červený) spojte pomocou konektoru s vodičmi z pravého kastlíka,
 • červeno-modrý pripojte na chcípak (spínač na pravej strane riadítok) spojením s kostrou dôjde k zastaveniu motora.

Zapojte kontrolku neutrálu, t.j. spojte sivý kábel ústiaci pri zapaľovacom modulu s bielym káblom, ktorý pôvodne viedol na kontakt neutrálu na motore, jeho druhý koniec by mal byť stále pripojený na kontrolku neutrálu v prístrojom štíte.

Modrý drôt vyvedený zo zapaľovacieho modulu slúži na vypínanie motora prepínačom vpravo (tzv. chcípakom) na volante (obdobný ako na smerovky, len na druhej strane, vpravo). Slúži na vypínanie bez otočenia kľúčikom:
 • je potrebné ho spojiť s modrým drôtom v pôvodnej inštalácii, ktorý ma však väčší konektor ako ten v novej inštalácii, budete teda musieť jednu stranu prispôsobiť a konektor vymeniť,
 • pri spojení modrého drôtu a kostry dôjde k zastaveniu motora, resp. zapaľovací modul prestane dávať iskru,
 • vypínač (chcípak) však bude fungovať presne opačne ako doteraz, doteraz bol pri bežiacom motore v strednej polohe, pri VAPE musí byť v jednej z bočných polôh,
 • dôvod je, že pri klasickom zapaľovaní sa vypínalo prerušením obvodu, pri VAPE sa vypína naopak spojením obvodu na kostru,
 • tento drôt teoreticky vôbec nemusíte pripájať a motor môžete vypínať kľúčikom,
 • možno bude dobré ho pripojiť až úplne nakoniec po odskúšaní zapaľovania, aby ste náhodou nezabudli prepnúť vypínač chcípak (sila zvyku) do opačnej polohy a nečudovali sa, prečo nejde naštartovať.

V tomto momente je inštalácia sady VAPE A-SZ17 hotová. Nefunguje však spínacia skrinka, chcípak funguje naopak. Ak chcete vidieť iskru musia byť pripojené obe sviečky, lebo iskra preskakuje naraz na oboch. Zmes je taká, že v druhom valci sa nezapáli.

3 komentáre

 1. Ahoj Tomas, ja ta chcem pochvalit za navod na montaz VAPE SZ17. Je neporovnatelne lepsi a zrozumjtelnejsi ako original navod vyrobcu. Je tam len jedina chybicka a tou je dlzka sroubu na uchytenie rotora. Ty pises 50 mm bez hlavy a chce to max. 45mm tak ako pise navod vyrobcu. A este by sa patrilo spomenut, ze by bolo dobre pouzit sroub s vyššou pevnostou. Napriek tejto drobnosti mas u mna palec hore. Prajem vela uspechov. Zdeno

 2. Čaute. No nebyt toho návodu tak jsem v pasti. Org návod stoji za p..u. akorád už tu neni moc jasné jak zapojit přerušovač blinkru a na co je tá malá černá kostička-relé. No a co se zbytkem kabeláže která je propojená uplňe se vším. A co ten modrej drátek od,, indučky“ s ním co. Ja už su sz toho magor.

  1. Pri montáži VAPE sa s prerušovačom smeroviek nehýbe, takže ostáva zapojený tak ako aj bol pôvodne.
   Čo sa týka malej čiernej kocky (relé), tak neviem, ktoré konkrétne myslíte, pretože všetky dodávané súčasti sady VAPE som popísal v hornej časti článku a žiadne relé medzi nimi nie je.
   Zbytok starej kabeláže, ktorá je odpojená treba odstrániť.
   Modrý drôt slúži na vypínanie motora chcípakom (vpravo na volante), keď sa spojí s kostrou, tak na sviečkach sa prestane odpaľovať iskra. Na koniec článku som doplnil sekciu ohľadom jeho zapojenia.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *